Österåker familjerådgivning

Jag ingår i Österåkers kommuns kundval när det gäller familjerådgivning. Jag är en av medarbetarna i Acord familjerådgivning.

Familjerådgivning erbjuder samtal med fokus på parrelationen och med syfte att bearbeta
samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Inga journaler skrivs.
Par vänder sig till mig för olika frågeställningar som rör samlevnad och/eller separation. Samtalen ger möjlighet att hitta andra sätt att kommunicera med varandra på.
Så att man som par/familj kan hitta mera funktionella lösningar på samspelet inom parrelationen– familjen. Några vill ha hjälp att hantera separationen så bra som möjligt, för både de vuxna och barnen.

Du/ni når mig på telefon 070-79 69 017

När det gäller familjerådgivning och Du/Ni bor i Österåkers kommun så måste Ni kontakta socialförvaltningen via telefon 08 – 540 812 00 eller besöka receptionen i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Då får NI information om hur gå till väga att boka tid hos en familjerådgivare. Ni får också en rekvisition som NI ska ha med
er vid varje besök.