Välkommen

Jag är leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet av arbete i offentlig och privat vård.

Till mottagningen vänder sig tonåringar, unga vuxna, vuxna och par för samtal med olika slags problem som bland annat depressioner, tonårsproblem, livskriser, identitetskriser, lågt självförtroende, stressrelaterade problem, relationsproblem.

Min grundsyn är psykodynamisk vilket innebär att jag lägger stor vikt vid relationen och dina relationserfarenheter. Och tillsammans hitta ett mer funktionellt sätt att lösa relationsproblemen på.

Anledningar till att söka psykoterapi?
• Kanske är det så att du för närvarande känner dig dålig och tyngd av tankar och känslor som du ännu inte förstår anledningen till?
• Kanske hamnar du ständigt i situationer som du inte förstår hur det blev så?
• Kanske är du rädd för att våga närma dig i relationer och vara kvar utan att bli rädd, dra dig undan andra?
• Kanske önskar du en förändring i ditt liv. Förändring i ditt sätt att hantera tankar, känslor, konflikter i relation till andra. Men av olika anledningar har du fastnat i olika livsmönster som du på egen hand inte klarar förändra/bryta upp ifrån än.

Kanske kommer dina svårigheter/livsdilemman till uttryck på andra sätt i din vardag som:
• Oroskänslor, ångest, stress och förvirring
• Svårt att sätta egna gränser, säga nej.
• Sömnbesvär, nedstämdhet
• Självanklagelser
• Ständiga prestationskrav på arbetet och/eller i hemmet.
• Svårt att lita på dig själv och/eller till din omgivning
• Att du ständigt går och bära på icke relevanta skuldkänslor i olika situationer.
• Att tidigare negativa erfarenheter präglar tillvaron idag.

Vad är Individualpsykoterapi
Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal med en utbildad leg. psykoterapeut under längre eller kortare tid, allt från ett par samtal à 45 minuter/tillfälle till 1-2 samtal/vecka i flera år.

Du kommer först att få träffa mig för tre utredande samtal. Där efter bestämmer vi ett kontrakt för hur psykoterapin kommer att läggas upp. Allt för att du skall få den bästa möjliga hjälp.

Psykoterapi är ett relationsarbete där båda är delaktiga, men det är du som är huvudpersonen. Din nyfikenhet och beredskap att utforska dig själv är en god förutsättning för att nå framgång i terapin.

Samtalen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv.

I psykoterapin försöker vi tillsammans förstå de dilemman som du brottas med.
Du erbjuds tillsammans med mig som psykoterapeut att undersöka och förstå inre sammanhang ex. hur dina symtom kan hänga samman med din livssituation eller tidigare händelser i ditt liv.
• Att kunna sätta ord på tankar och känslor i olika situationer i vardagen.
• Att kunna se saker från flera perspektiv (då tid och nu tid) då du fastnat i ditt sätt att reagera, tänka och handla i olika situationer.
• Att hitta andra sätt/strategier för att lösa svårigheter och konflikter inom dig själv och i relation tillandra

Utöver individualterapi erbjuder jag parsamtal med fokus på relationen, samspelsmönster och kommunikation.

Caroline Stenqvist

Acord Familjerådgivning

Katarina Bangatan 56

Stockholm , 116 39 Sweden

+46(0)70-79 69 017