Caroline Stenqvist

Huddinge familjerådgivning

Jag ingår i Huddinge kommuns kundval när det gäller familjerådgivning. Jag är en av medarbetarna i Acord familjerådgivning. Familjerådgivning erbjuder samtal med fokus på parrelationen och med syfte att få hjälp i samlevnadskonflikter i parförhållanden och Inga journaler skrivs.

Par vänder sig till mig för olika typer av frågeställningar som rör samlevnad. Samtalen ger möjlighet att få berätta sin egen berättelse lyssna och reflektera på hur den andre uppfattar det man sagt. Vilket möjliggör att man kan hitta mera funktionella lösningar på sams parrelationen – familjen och även i det övriga livet.

Några vill ha hjälp att hantera separationen så bra som möjligt, för både de vuxna och barnen.

Du/ni når mig på telefon 070-79 69 017