Caroline Stenqvist

Järfälla familjerådgivning

Jag ingår i Järfälla kommuns kundval när det gäller familjerådgivning. Jag är en av medarbetarna i Acord familjerådgivning.
Familjerådgivning erbjuder samtal med fokus på parrelationen och med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Inga journaler skrivs.

Par vänder sig till mig för olika frågeställningar som rör samlevnad och/eller separation. Samtalen ger möjlighet att hitta andra sätt att kommunicera med varandra på. Så att man som par/familj kan hitta mera funktionella lösningar på samspelet inom parrelationen – familjen.
Några vill ha hjälp att hantera separationen så bra som möjligt, för både de vuxna och barnen.

Du/Ni når mig på telefon 070-79 69 017

När det gäller familjerådgivning och Du/Ni bor i Järfälla kommun så måste Ni också ringa till kommunen för att få ett kundnummer. Telefonnummret dit är 08 – 580 285 00. Du/Ni kan boka tid hos familjerådgivare innan Ni har fått kundnumret.