Parsamtal

Syftet kommer att var att arbeta med er relation som sambo/make/maka.

Vanliga teman i parsamtal är:
• Svårigheter att handskas med sin föräldraroll till sina barn/tonåringar
• Svårigheter med att få ihop tillvaron som make/maka och som förälder
• Vi kan inte prata eller närma oss varandra
• Hon/Han hör inte vad jag säger/vill
• Svårigheter i samlivet
• Hot om separation/skilsmässa

Enligt överenskommelse träffas vi allt från 1 gång, á 1½ timme upp till flertal tillfällen under en längre tid. Tillsammans undersöker vi vilka svårigheter ni behöver rådgivande samtal för.

Målet med parsamtal är att klargöra och förstå sambandet mellan såväl medvetna som omedvetna känslomässigt laddade konflikter/låsningar i relationen.
Att undanröja hinder för en konstruktiv kommunikation. Därmed vidga parets känslomässiga rörelseutrymme.