Caroline Stenqvist

Parsamtal

Skillnaden mellan parsamtal och familjerådgivning: 

I parsamtal bedrivs samtalen med en högre frekvens av antal samtal under längre tid. Par samtalen är inte subventionerade av kommunen.

Syftet med parsamtal kommer att vara att arbeta med er relation som gifta/sambo/syskon/vänner.

Några vanliga teman i parsamtal kan bland annat vara:

  • Vi är så olika/lika varandra
  • Vi kan inte prata eller närma oss varandra
  • Min partner hör inte vad jag säger/vill
  • Vi har svårigheter med närhet och vårt sexliv. 
  • Min partner vill inte ha barn/fler barn 
  • Hen har varit otrogen
  • Hot om separation/skilsmässa
  • Svårigheter att handskas med sin föräldraroll till sina barn/tonåringar
  • Svårigheter med att få ihop tillvaron som par, stjärnfamilj och som förälder

Enligt överenskommelse träffas vi allt från 1 gång, á 1½ timme upp till flertal tillfällen under en längre tid. Tillsammans undersöker vi vilka svårigheter ni behöver rådgivande samtal för.

Målet med par samtal är att klargöra och förstå sambandet mellan såväl medvetna som omedvetna känslomässigt laddade konflikter/låsningar i relationen.

Att undanröja hinder för en konstruktiv kommunikation. Därmed vidga ert känslomässiga rörelseutrymme.