Caroline Stenqvist

Sexuella dilemman

Att tala om dina sexuella problem är något som du kanske inte är van med pga. olika skäl. Kanske har/är din sexualitet förknippad med starkt laddade känslor som lust/olust, tabun och skam. 

Kanske har du av olika skäl fått med dig tidigare positiva/negativa erfarenheter av att närma dig sexuellt och som kommit att påverka dig/er.

Några vanliga sexuella teman jag möter i samtalsrummet kan vara:

 • Jag har svårt att närma mig andra.
 • Jag känner stor lust /ingen lust till/med min partner.
 • Jag har aldrig haft en orgasm.
 • Vi har problem med sexlivet efter barnafödande, klimakteriet.
 • Jag kan inte få erektion, känner prestation med min partner.
 • Min partner har varit otrogen.
 • Jag har tappat lusten.
 • Det gör ont att ha sex.
 • Jag känner mig asexuell.
 • Jag känner mig inte manlig/kvinnlig. 
 • Jag vill kramas, min partner vill ha sex.
 • Vi har svårt att närmas oss sensuellt/sexuellt.
 • Jag skäms att ha sex.
 • Jag äcklas av sex.
 • Jag är osäker på min sexuella läggning.
 • Hur skall jag stå upp för min sexuella identitet?
 • Hen porrsurfar, vad skall jag göra?
 • Jag kan inte sluta porrsurfa.
 • Hen vill ha fler sexpartners men jag vill inte det. 
 • Vi har svårt att orka ha sex då småbarnslivet kräver så mycket av oss 
 • Mina traumatiska erfarenheter väcks till liv när vi skall ha sex.
 • Jag har varit utsatt för sexuella övergrepp.

I samtalsrummet finns det en möjlighet att i din takt kunna tala om på vilket sätt dina sexuella svårigheter upplevs, finns och uppmärksammas inom dig, i relation till din partner, andra din vardag.

Du kommer först att få träffa mig för tre utredande samtal. Där efter bestämmer vi ett kontrakt för hur samtalen kommer att läggas upp. Vi kommer att ses under längre eller kortare tid, allt från ett par samtal à 45 minuter/tillfälle till 1–2 samtal/vecka i flera år. Enligt överenskommelse gör vi upp ett kontrakt för antal samtal. Allt för att du skall få den bästa möjliga hjälp.

Psykoterapi är ett relationsarbete där båda är delaktiga, men det är du som är huvudpersonen. Din nyfikenhet och beredskap att utforska dig själv är en god förutsättning för att nå framgång i terapin.

Samtalen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv.