Caroline Stenqvist

HBTQ

Kort definitioner 

 • HBTQ ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. För kortningen rymmer både sexuell läggning och könsidentitet.
 • Asexuell En person som inte är intresserad av sex med andra. Det finns många olika sätt att vara asexuell på. 
 • Bisexuell En person som blir kär i och attraherad av personer oavsett kön. En del föredrar att definiera sig som pansexuell för att signalera att de ser sin sexuella läggning bortom tvåkönsnormer. 
 • Homosexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. Som homosexuell blir man kär i och attraherad av personer av samma kön som en själv. 
 • Cisperson En person vars könsidentitet och könsuttryck stämmer överens med de juridiska kön som den fick registrerat vid födelsen som själv definierar sig som Cisperson.  
 • Ickebinär En person som inte är antingen kille eller tjej utan upplever sig bortom kille/tjejuppdelningen eller både och eller mittemellan, som ett annat kön eller inget kön, eller som har en flytande könsidentitet. En del icke-binära vill ändra på kroppen med olika typer av könsbekräftande behandlingar och/eller byta juridiskt kön. Icke-binära är ett samlingsbegrepp, det går att vara icke-binär på många olika sätt.
 • Transperson Trans är ett paraplybegrepp som försöker rymma olika typer av transidentiteter. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet eller könstillhörighet inte stämmer överens med det kön en tillskrevs vid födseln.
 • Transsexuell handlar om könsidentitet och hur man uttrycker sitt kön. Många transpersoner identifierar sig inte med det kön man tilldelades vid födseln. Trans har inget med sexualitet att göra utan handlar om vilket kön man själv har eller hur man uttrycker det.
 • Transvestit En person som ibland eller alltid bär kläder eller annat som anses typiska för ett annat kön än det som personen tillskrevs vid födseln
 • Queer i förkortningen “hbtqi” handlar om queer som identitet, att vara queer. Det innebär att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer, exempelvis genom att vara transperson, ha en icke-monogam relation eller att skaffa barn med en vän istället för en kärlekspartner.

Psykoterapi HBTQ

I mitt arbete möter jag många personer som brottas med HBTQ frågor med sig själva, inom familj med nära i sin omgivning och eller samhällets syn och värderingar

Några frågor och dilemman som kan komma i telefon innan psykoterapin påbörjat kan vara:

 • Hur vet jag att jag är heterosexuell, bisexuell, transsexuell, queer?
 • Jag tänder på en person av samma kön är jag homosexuell?
 • Jag upplever mig asexuell.
 • Jag vågar inte komma ut med min sexuella läggning, identitet.
 • Jag har blivit bortstött av familjen sedan jag kom ut.
 • Min kultur tillåter inte min sexuella läggning, identitet. 
 • Min dotter/son vill byta kön, hur skall jag hantera det?
 • Jag har förlorat min son/dotter sedan hen bytte kön.
 • Min partner respekterar mig inte, hen har gått över mina gränser.
 • Jag blir kontrollerad, bestraffad fråntagen rätten att umgås med vem jag vill för min partner.
 • Jag/Vi har blivit utsatta för hatbrott från omgivningen, samhället.
 • Jag har haft många sexuella partners, jag vill bryta mitt destruktiva relationsmönster.
 • Vi är en stjärnfamilj, vi har svårt att kommunicera med alla parter.
 • Vi bråkar om vem som skall bära vårt första barn.
 • Jag får som tredje förälder inte adoptera mitt barn.
 • Vi är en stjärnfamilj, polyamorös familj – vi har svårt att kommunicera med alla parter.