Caroline Stenqvist

Existentiella frågor i psykoterapi

Existentiella frågor handlar om människans livsvillkor. Tankar som vi alla bär och brottas och hanterar på olika individuella sätt beroende på omständigheter, förutsättningar, livsvillkor, kulturella och samhällets förutsättningar. 

Frågor som jag möter i terapirummet:

 • Att alla vi som lever kommer dö en dag, eller? 
 • Jag är maktlös inför att inte ha kontroll över livet.
 • Vilken mening med livet var och en av oss har i våra liv, vad är min mening?
 • Vilken mening – om någon – som finns med det som händer oss när vi dör?
 • Har jag rätten att ha de gott i livet medans andra människor i världen lever under krig och svält?
 • Vad gör vi med vår konsumtions välfärd? 
 • Miljöförstörelsen, vad händer med vår värld?
 • Frågor kan också handla om saker som min ensamhet, gemenskap, saknaden efter sammanhang, trygghet/ tillit och otrygghet/tillitsbrist sorg, skuld och förlåtelse.
 • Andliga frågor
 • Finns det någon högre kraft?

Existentiella frågor handlar om vad det innebär att vara människa och leva det mänskliga livet. Detta berör en dimension som ligger bortom det praktiska livet och berör människans andliga dimension. 

Existentiella frågor rör om våra behov – våra känslor som hopp, hopplöshet, ensamhet, meningsfullhet, frihet, liv och död.

Döden är en angelägen del av livet eftersom den begränsar livet och hotar vår existens. 

De existentiella frågorna riktar sig till människans aktuella situation och på de existentiella frågor som väcks under livets gång. 

Existentiella frågor i psykoterapi kan innebära bland annat:

 • Samtalen kan till exempel handla om frågan om livets mål och mening eller om hur man kan finna nytt fotfäste efter en kris i livet.
 • Samtalen kan handla om att leva väl, vad innebär det?
 • Hur vi som människor kan förhålla oss till vår önskan om mer frihet och autenticitet samtidigt som vi vill leva i gemenskap och samhörighet.
 • Att samtal omkring innebörden att leva i världen under en begränsad tid och under olika givna grundbetingelser.
 • Att se över, blir varse hur man lever sitt liv, vem man blivit och vilka för- och nackdelar man får av sina värderingar, sina val och handlingar.
 • Att bli mer sanna mot sig själva och lära sig leva ett gott/bättre liv.
 • Att finna ut hur man skall kunna leva i framtiden efter att ha granskat och lärt sig av sitt förflutna.
 • Att samtala om insikten om de möjligheter och de begränsningar som livet bjuder på och få dig att våga säga ja till de förra och bekämpa eller acceptera de senare.
 • Att samtala om att acceptera och våga möta utvecklingskriser och livets utmaningar och hjälpa dig sörja och gå vidare trots förluster, besvikelser och upplevelser av livets orättvisor.
 • Att få större frihetsgrader och handlingsmöjligheter i sina liv.

Syftet med existentiella frågor i psykoterapi är att erbjuda ett möte genomsyrat av dialog, vilket ger en upplevelse av mening. Meningsfullhet betyder att man får kontakt med sidor av sig själv som man inte tänkt på men som, när det sker, leder till en upplevelse av äkthet och frihet. Man känner mening och helhet. Det handlar inte om att nödvändigtvis bli lycklig och obekymrad, utan snarare om att uppleva sammanhang, och kompetens.