Caroline Stenqvist

Vad är familjerådgivning (inom komunal familjerådgivning)

Alla kan någon gång få problem i sina nära relationer, och då kan det vara till hjälp att vända sig till en familjerådgivare.

Så här kan det låta när någon ringer och beställer tid:

 • Vi kan inte tala med varandra.
 • Vi grälar ofta.
 • Vi har fått det svårt sen vi fick barn/inte fått barn
 • Vi har tappat lusten.
 • Vi har ingen närhet eller samliv.
 • Vi är överens om att separera, men hur gör vi det på ett bra sätt
 • Vi är styvfamilj och ingenting fungerar.
 • Min partner vill separera men det vill inte jag.
 • Min partner har varit otrogen och allt är kaos.
 • Min svärmor vill inte acceptera mig.
 • Barnen accepterar inte ny partner.

Familjerådgivningssamtal bygger på förtroende och frivillighet, och vi utgår från bådas behov och engagemang. 

I min verksamhet möter jag i huvudsak par, som lever i olika samlevnadsformer. Jag möter också vuxna barn som önskar hjälp att reda ut konflikter med sina föräldrar eller syskon. Jag beaktar barnperspektivet och gör paret medvetna om barns behov.

Målsättningen med familjerådgivning är att tillsammans med paret/parten hitta nya sätt att samtala och att öka förståelsen för varandras känslor, tankar, behov, samspelsmönster och kommunikation.

Som familjerådgivare är jag skyldig att anmäla till socialnämnden om jag får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. (14 kap.1 § Sol)

Familjerådgivningen arbetar under sträng sekretess.
Jag för inga journaler och den som vill kan vara anonym. Jag erbjuder samtal på engelska och samtal med tolk.

Kommunerna har ansvar att erbjuda familjerådgivning till sina medborgare. Danderyd, Ekerö, Huddinge, Järfälla, Lidingö Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg och Täby har infört kundval för familjerådgivning och jag har fått förtroendet att anordna familjerådgivning för Er som bor i dessa kommuner. 

Kommunen upphandlar, utvärderar och godkänner de verksamheter som har den kompetens som krävs för att erbjuda god familjerådgivning. Kundval innebär att Ni väljer den mottagning som ni vill vända er till när ni önskar kontakt med en familjerådgivare.

Vid återbud senare än 24 timmar debiteras egenavgift.

Jag har lång erfarenhet av arbete med par, familjer och enskilda i samlevnadssvårigheter och livskriser. Jag är leg. psykoterapeuter och familjerådgivare. Min mottagning ligger på Södermalm.

Välkommen att kontakta mig