Kortidsterapi

Kortidsterapi är en behandling där vi tillsammans bestämmer hur många gånger vi skall träffas med ett bestämt fokus/centralt livstema. Ett tema som återkommer som mönster i ditt liv och som påverkar dig i negativt riktning i livet.

Exempel på tema kan vara:
”Du ställer alltid upp för andra men du själv kommer alltid i andra hand ”
”Du vill ha kontakter med andra samtidigt som du väljer bort möjligheter att få kontakt med andra”