Caroline Stenqvist

Kortidsterapi

Kortidsterapi är en behandling där vi tillsammans bestämmer hur många gånger vi skall träffas (vanligtvis 12 tillfällen) med ett bestämt fokus/centralt livstema. Ett tema som återkommer som mönster i ditt liv och som påverkar dig i negativ riktning i livet.

Exempel på tema kan vara: 

  • ”Du vill ha kontakter med andra samtidigt som du väljer bort möjligheter att få kontakt med andra”
  • ”Jag längtar efter en relation men jag har behov av frihet”
  • ”Jag är så stressad men jag har svårt att välja bort mitt aktiva liv”
  • ”Du ställer alltid upp för andra men du själv kommer alltid i andra hand”
  • Jag drivs av prestationsångest men jag är rädd för att misslyckas” 

Du kommer först att få träffa mig för tre utredande samtal. Där efter bestämmer vi ett fokus/centralt livstema inom ramen för kontraktet för hur kortidsterapin kommer att läggas upp. Vi kommer att ses under 12 tillfällen efter beslut om centralt livstema.  Enligt överenskommelse gör vi upp ett kontrakt. Allt för att du skall få den bästa möjliga hjälp.

Psykoterapi är ett relationsarbete där båda är delaktiga, men det är du som är huvudpersonen. Din nyfikenhet och beredskap att utforska dig själv är en god förutsättning för att nå framgång i terapin.

Samtalen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv.