Caroline Stenqvist

Krissamtal

Kanske lider du av ångest oro, nedstämdhet, sorg efter för dig upplevd akut eller långvarig kris. Att uppleva kris är personlig upplevelse och kan upplevas och uttryckas på så många olika sätt. 

Något jag mött i mitt arbete är att kris kan vara:

 • Att mista en partner, ett barn, anhörig, vän, någon i din omgivning eller ett älskat husdjur.
 • Jag har förlorat arbetet.
 • Kanske har du mist familjemedlemmar, släkt, vänner pga. krig, naturkatastrof.
 • Kanske har pandemin utlöst krisreaktioner hos dig och/eller inom din familj, släkt, nära och kära 
 • Kanske har du upplevt en fysisk (kroppslig) förlust.
 • Att du tidigare har levt under stress pga. svåra krigsupplevelse, stressad hemsituation med hot, våld, fysisk/psykiska erfarenheter
 • Att bli arbetslös, bli uppsagd.
 • Stressen att inte få barn. 
 • Kanske upplever du stressymptom efter nuvarande/tidigare traumatiska händelser som exempelvis övergrepp (fysiska, psykiska), gränsöverskridande situationer.
 • Min partner har lämnat mig.
 • Mina barn vill inte ha kontakt med mig.
 • Min partner, familjemedlem, vän är allvarligt sjuk.

Du kommer först att få träffa mig för tre utredande samtal. Där efter bestämmer vi ett kontrakt för hur psykoterapin kommer att läggas upp. Vi kommer att ses under längre eller kortare tid, allt från ett par samtal à 45 minuter/tillfälle till 1–2 samtal/vecka i flera år. Enligt överenskommelse gör vi upp ett kontrakt för antal samtal. Allt för att du skall få den bästa möjliga hjälp.

Psykoterapi är ett relationsarbete där båda är delaktiga, men det är du som är huvudpersonen. Din nyfikenhet och beredskap att utforska dig själv är en god förutsättning för att nå framgång i terapin.

Samtalen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv.