Krissamtal

Kanske upplever du sorg efter ….
• Att mist en nära inom familjen, anhörig, vän eller någon i din omgivning.
• Kanske har du upplevt en fysisk (kroppslig) förlust.
• Eller kanske upplever du stressymtom efter tidigare traumatiska händelser som exempelvis övergrepp (fysiska, psykiska), gränsöverskridande situationer.

Enligt överenskommelse gör vi upp ett kontrakt för antal samtal.