Caroline Stenqvist

Vad är Emotionally Focused Therapy (EFT)

EFT är en strukturerad samtalsform för parterapi formulerad på 1980-talet.  Dr. Sue Johnson har vidareutvecklat metoden och förfinat modellen och genomfört många forskningsstudier med stark evidens för gott resultat gällande EFT. 

Emotionally Focused Therapy (EFT) är en samtalsform som fokuserar på att arbeta med att bryta negativa samspelsmönster därmed öka anknytningsbandet mellan paret. Par kan med EFT lära sig att förbättra sina relationer.

Terapeuten tillsammans med paret söker efter parets samspelsmönster och bakomliggande känslor som triggar till ett negativt samspelsmönster. 

En EFT-terapeut undersöker tillsammans med paret deras beteende och samspelsmönster i samtalet, binder detta beteende/samspelsmönster för att tillsammans förstå den negativa spiral som har utvecklats.

Terapeuten hjälper till att leda nya samtal och interaktioner utifrån mer nya ärliga känslor och erfarenheter. För att uppnå detta kommer terapeuten att uppmuntra paret att titta på sina aktuella känslomässiga problem och sedan hjälpa paret att uttrycka känslorna till varandra och medvetandegöra känslor som ni kanske inte inser att ni har. 

Tillsammans kan ni upptäcka djupare tidigare känslor och sårbarheter som blockerats av de mer omedelbara känslor ni visar i ert nuvarande förhållande. 

Ni lär er att uttrycka dessa känslor på ett sätt som hjälper er att knyta an till varandra snarare än att koppla ifrån din partner eller familjemedlem. 

Ni kommer att lära er nya sätt att lyssna och vara lyhörd för den andres känslor, behov och vara mer i kontakt med dina känslor och därmed stärka anknytningsbanden mellan er. Ni kommer kunna uttrycka era känslor, bli mött känslomässigt och utifrån era behov.

EFT fokuserar på närvaro, att göra förändringar i här och nu. Det finns tre steg eller etapper av EFT. 

 1. Det första steget handlar om att spåra parets negativa samspelsmönster och hjälpa dem att se och förstå vad som händer i deras relation. Parterna kommer att se att problemen ligger i osäkerhet och avstånd. 
 2. Nästa steg är att omstrukturera interaktioner, där terapeuten hjälper paret att diskutera sina rädslor och känslomässiga sår och svek i relationen, med hjälp av ett språk som inte trycker den andra bort. Paret lär sig att vända sig mot varandra och diskutera deras behov och de blir mer öppna och lyhörda mot varandra.
 3. ”Att befästa” är de tredje steget av EFT, där terapeuten hjälper paret att se hur de kom i negativa mönster och hjälper paret hur de kan förändra dessa mönster och fortsätta dessa typer av konversationer, samspelsmönster i framtiden.

Terapeutens trygga hållning skapar förutsättningar för en lugn atmosfär i rummet med syftet att trygga paret till att våga öppna upp för varandras sårbarheter därmed säkra parets anknytningsband 

Ofta handlar parets relationsdilemman om ilska, undvikande, svek, övergivenhet, rädsla, förlust av förtroende eller känsla av förräderi i deras relation.  

Med EFT kan individuella symptom som exempelvis nedstämdhet, depression och trauma minskas.

Meningen med Emotionellt Fokuserad Terapi 

 • Att tillsammans med din partner våga dela era tankar och känslor med varandra, tillsammans med mig som psykoterapeut. 
 • Att få höra varandras syn på de konflikter som ni söker för, dela dem tillsammans vilket kommer skapa nya känslomässiga erfarenheter er emellan. 
 • Att kunna förstå hur ni som par triggar varandra till att agera på ett icke funktionellt sätt i ert nuvarande samspelsmönster.
 • När ni förstår på vilket sätt ni triggar varandra kan ni bryta den negativa spiral som har trappats upp tidigare. 
 • Ni blir ägare av att kunna bryta ett negativt samspelsmönster.
 • Den nya känslomässiga erfarenheten kommer stärka er som par, att få den känslomässig responsen ni önskat från er partner.  

Mål för Emotionellt Fokuserad Terapi 

 • Att ni som par kommer bygga upp en ny och tryggare känslomässig erfarenhet tillsammans när ni få annan respons från er partner.
 • Att ni tillsammans som par skapar nya tryggare känslomässiga relationserfarenheter och samspelsmönster.
 • Meningen med parterapin är att skapa nya känslomässiga möten med din partner därmed bryta de negativa samspelsmönster ni har pga. att ni triggats av varandras beteenden och känslouttryck. 
 • Meningen med parterapin är att främja skapandet av en tryggare anknytningsrelation mellan er.