Caroline Stenqvist

Coaching/ Vägledning

Coachingssamtal kan vara ett sätt att stanna upp och se över din livs – arbetssituation och eller ditt företag i ett samtal tillsammans med mig som psykoterapeut.

Du kanske fundera över frågor som: 

 • Vad vill jag med mitt liv, mina närmaste relationer, min arbetsgrupp?
 • Trivs jag med mitt val av arbete, studier, min livsroll -yrkesroll?
 • Jag vill byta karriärsbana men vågar inte.
 • Jag har en besvärlig arbetssituation, arbetsgrupp som jag inte vet hur jag skall lösa.
 • Jag står i ett vägskäl, vad skall jag göra i mitt liv?  
 • Jag har svårt att leda min arbetsgrupp.
 • Jag har inget mål med mitt liv, min arbetsgrupp. 
 • Jag har alldeles för mycket att göra/lite att göra. 
 • Jag vet vad jag vill men kan inte hitta vägen att börja förändra något i mitt liv, min arbetsgrupp.
 • Jag har en önskan om att trivas med mig själv men jag gör inget åt det. 
 • Jag är chef, hur hanterar jag ansvarsfrågor, mina anställda?

Du kommer först att få träffa mig för tre undersökande samtal. 

Där efter bestämmer vi ett kontrakt för hur samtalen kommer att läggas upp. Vi kommer att ses under längre eller kortare tid, allt från ett par samtal à 45 minuter/tillfälle till fler samtal över en tid. Enligt överenskommelse gör vi upp ett kontrakt för antal samtal. Allt för att du skall få den bästa möjliga hjälp.

Coaching samtal är ett relationsarbete där båda är delaktiga, men det är du som är huvudpersonen. Din nyfikenhet och beredskap att utforska dig själv är en god förutsättning för att nå framgång i samtalen.

Samtalen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv.